Akreditované kurzy pro pedagogy, kteří zařazují dějiny umění do výukových osnov.

Neděle v Praze pro děti 9+, celodenní programy s dějinami umění.

Večerní dílny pro dospělé, zážitkové hodiny s tematikou Grafika a můj deník.


Mgr. Hana Kováříková, 604 129 200, číslo účtu: 2048789193/0800 hanakovarikova@gmail.com


Hlavička jsou klikací dvířka k blogu, kam jsou směrovány odkazy. Stránky, kromě aktualit, spí.

Newsletter
Zasílání novinek lze zrušit zde.